Poštovani posetioci, u niže prikazanoj tabeli se nalaze cene smeštaja u Villi Galeb. Cene su izražene u dinarima. U cene je uračunat PDV.

Soba/

Usluga

I

(pusacka)

I

(nepusacka)

II III IV Apartman
Prenoćište 3.000 din 3.200 din 3.800 din 5.400 din 6.400 din 4.200 din
Doručak (po osobi) 400 din
Boravišna taksa (po osobi) 70 din
Dnevni odmor 2.300 din 2.300 din 2.800 din 3.000 din

U slučajevima rezervacije punog smeštajnog kapaciteta objekta za jedno ili više noćenja, korisnicima se može odobriti popust od 10% na cenu smeštaja u sobama, ne uključujući doručak i boravišnu taksu.

U slučaju kada uslugu koristi gost čije troškove plaća firma/ustanova sa kojom postoji poseban dogovor/ugovor o korišćenju usluga “Galeb Tes d.o.o. – ogranak Villa Galeb”, naplaćivaće se dogovorena/ugovorena cena.

Ovaj cenovnik stupa na snagu danom donošenja i primenjivaće se od 16.09.2019.