Poštovani posetioci, u niže prikazanoj tabeli se nalaze cene smeštaja u Villi Galeb. Cene su izražene u dinarima. U cene je uračunat PDV.

Vrsta sobe / Opis usluge 1/1 1/2 1/3 Apartman
Prenoćište

2.400 din (za pušače)

2.600 din (za nepušače)

3.200 din 4.730 din

1/2

3.700 din

1/3

4.730 din

1/4

5.760 din

Dnevni odmor 2.000 din 2.200 din 2.400 din
Boravišna taksa (po osobi) 70 din 70 din 70 din  70 din
Doručak (po osobi) 300 din

U slučajevima rezervacije punog smeštajnog kapaciteta objekta za jedno ili više noćenja, korisnicima se može odobriti popust od 10% na cenu smeštaja u sobama, ne uključujući doručak i boravišnu taksu.

U slučaju kada uslugu koristi gost čije troškove plaća firma/ustanova sa kojom postoji poseban dogovor/ugovor o korišćenju usluga “Galeb Tes d.o.o. – ogranak Villa Galeb”, naplaćivaće se dogovorena/ugovorena cena.

Ovaj cenovnik stupa na snagu danom donošenja i primenjivaće se od 14.12.2017.