Poštovani posetioci, u niže prikazanoj tabeli se nalaze cene smeštaja u Villi Galeb. Cene su izražene u dinarima. U cene je uračunat PDV.

Vrsta sobe / Opis usluge 1/1 1/2 1/3 Apartman
Prenoćište

2.700 din (za pušače)

2.900 din (za nepušače)

3.500 din 5.000 din

1/2

4.000 din

1/3

5.000 din

1/4

6.100 din

Dnevni odmor 2.000 din 2.500 din 2.500 din 2.500 din
Boravišna taksa (po osobi) 70 din 70 din 70 din  70 din
Doručak (po osobi) 300 din

U slučajevima rezervacije punog smeštajnog kapaciteta objekta za jedno ili više noćenja, korisnicima se može odobriti popust od 10% na cenu smeštaja u sobama, ne uključujući doručak i boravišnu taksu.

U slučaju kada uslugu koristi gost čije troškove plaća firma/ustanova sa kojom postoji poseban dogovor/ugovor o korišćenju usluga “Galeb Tes d.o.o. – ogranak Villa Galeb”, naplaćivaće se dogovorena/ugovorena cena.

Ovaj cenovnik stupa na snagu danom donošenja i primenjivaće se od 01.04.2019.