Poštovani posetioci, u niže prikazanoj tabeli se nalaze cene smeštaja u Villi Galeb. Cene su izražene u dinarima. U cene je uračunat PDV.

Vrsta sobe / Opis usluge 1/1 1/2 1/3 Apartman
Prenoćište

2.280 din (za pušače)

2.430 din (za nepušače)

3.060 din 3.840 din 3.500 din
Dnevni odmor 1.700 din 2.000 din 2.200 din
Boravišna taksa 70 din 70 din 70 din  70 din
Doručak (po jednoj osobi) 300 din

U slučajevima rezervacije punog smeštajnog kapaciteta objekta za jedno ili više noćenja, korisnicima se može odobriti popust od 10% na cenu smeštaja u sobama, ne uključujući doručak i boravišnu taksu.

U slučaju kada uslugu koristi gost čije troškove plaća firma/ustanova sa kojom postoji poseban dogovor/ugovor o korišćenju usluga “Galeb Systema d.o.o. – ogranak Villa Galeb”, naplaćivaće se dogovorena/ugovorena cena.

Ovaj cenovnik stupa na snagu danom donošenja i primenjivaće se od 01.04.2017.